การแยกห้องนอน

Bedroom Evolution แยกห้องนอน

การนอนรวมกันอาจจะไม่เป็นที่พึงประสงค์ในบางกรณี เช่น ปัญหาการนอนกรน ปัญหาการนอนหลับต่างเวลา หรือความแตกต่างของอุณหภูมิห้องของแต่ละคน แต่ในทางกลับกันการแยกห้องนอนอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ เช่น ถ้าเป็นคู่สามีภรรยากัน อาจจะทำให้เวลาของการพูดคุยสื่อสารนั้นหายไป

การแยกเตียงนอนคืออะไร?

การแยกเตียงนอนคือห้องนอนอยู่ในห้องเดียวกัน เตียงแยกจากกัน และพื้นที่อาจจะคั่นด้วยฉากกั้นหรือไม่มีก็ได้ สามารถรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ของตัวเอง แต่จะสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของอีกฝ่าย กรณีเช่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน หากคุณตื่นเช้าแต่อีกฝ่ายไม่ใช่นั้น การนอนบนเตียงเดียวกัน อาจทำให้อีกฝ่ายตื่นไปพร้อมกัน แต่ถ้าเตียงนอนถูกแยกออกจากกัน พื้นที่จะต่างกัน ดังนั้นอีกฝ่ายจะไม่ได้รับผลกระทบจากจังหวะชีวิตของอีกฝ่ายเลย

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีคือคุณสามารถมีสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกในห้องเดียวกัน ข้อดีของการแชร์ห้องคือคุณสามารถสัมผัสถึงอีกฝ่ายและสื่อสารกับพวกเขาได้

ปัญหาความแตกต่างในจังหวะใช้ชีวิตจะสังเกตได้ว่าลดน้อยลงกว่าการแชร์ห้องด้วยกัน ข้อเสียคือมีแค่ฉากกั้น แต่ห้องยังเหมือนเดิม ปัญหานอนกรนและการตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศจะไม่ได้รับการแก้ไข

อาจแก้ปัญหาการนอนหลับได้

การนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากสำหรับสุขภาพ ปัญหาห้องนอนของคู่รักอาจเป็นปัญหาหลักของในบางคู่ ดังนั้นการพิจารณาการแยกห้องนอนเพื่อให้เป็นห้องนอนที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น อาจเป็นแนวทางที่นำไปสู่การแก้ปัญหาการนอนหลับสนิทสำหรับทั้งคู่ก็เป็นได้