ข้อดีและข้อเสียของเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง

ระบบปรับอากาศส่วนกลางคือระบบที่ควบคุมอุณหภูมิของบ้านทั้งหลัง ด้วยการจัดการอุณหภูมิทั้งหมดในคราวเดียว ทั้งบ้านจะมีอุณหภูมิเท่ากัน ทำให้สามารถง่ายต่อการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในทุกจุดของบ้าน

ข้อเสียเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง

ในฤดูร้อนนั้นในกรณีที่บ้านไม่ได้ใช้ระบบเครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง ความร้อนช็อตเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิระหว่างห้องแตกต่างกันในร้อน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณย้ายจากห้องนั่งเล่นที่เย็นสบายไปยังห้องน้ำที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ความดันโลหิตของคุณจะเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างกะทันหันเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติในหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีคือควบคุมอุณหภูมิทั่วทั้งบ้านด้วยอุณหภูมิคงที่ โดยเฉพราะอย่างยิ่งในฤดูร้อน แม้ในสถานที่ที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน เช่น โถงทางเดินและห้องน้ำ ทำให้เดินผ่านเข้าออกได้อย่างสบายโดยไม่มีความแตกต่างของอุณหภูมิ

แต่ข้อเสียก็คือ อากาศมักจะชื้น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งครั้งแรกสูง ค่าซ่อมสูงเมื่อพัง และยังมีความไม่สะดวกที่เครื่องปรับอากาศในบ้านจะไม่ทำงาน

พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสีย

บ้านที่มีผู้สูงอายุหรือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดHeat shockได้ง่าย ดังนั้นจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อปกป้องผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ถ้าพิจารณาการใช้ในระยะยาวนั้น การปรับอากาศแบบส่วนกลางจะช่วยประหยัดพลังงาน แต่เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้งครั้งแรกนั้นค่อยข้างสูง ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ